nyheder

Benzylisopropylamin ,

Udseende: Stor gennemsigtig krystal.

Opbevaringsforhold: Opbevares på et køligt, ventileret lager. Holdes væk fra ild og varme. Bør opbevares adskilt fra oxidationsmiddel, undgå blandet opbevaring på alle måder. Udstyr med den tilsvarende sort og mængde brandslukningsudstyr. Opbevaringsområdet skal være udstyret med lækageudstyr til nødbehandling og passende opbevaringsmateriale.

image


Indlægstid: Jul-06-2021